Jogosultság feltételei:
(Familienbeihilfe/Kinderbeihilfe)
Ausztriai állandó- vagy ideiglenes lakhely
A gyermek(ek)kel közös háztartás

A családi pótlékra az anya jogosult, de lemondhat jogosultságáról az apa javára.

A családi pótlékot alapesetben addig folyósítják, amíg a gyermek el nem éri a 19 éves kort. Abban az esetben azonban, ha a gyermek felsőoktatási intézményben tanul (hallgatói jogviszonnyal rendelkezik), szakképzésben vagy továbbképzésben vesz részt, 27 éves korának eléréséig jogosult a család a juttatásra. A jogosultsághoz eleget kell tenni bizonyos tanulmányi feltételeknek, illetve amennyiben a hallgató tanulmányai alatt dolgozik, éves adóköteles jövedelme nem haladhatja meg a 9000 eurót.

A családi pótlék összege a gyermekek életkorától és számától függően változik:
Családi pótlék alapösszege az életkor függvényében (2010)

életkor            családi pótlék összege
0-3 éves          105,4 euró
3-10 éves        112,7 euró
10-19 éves     130,9 euró
19-26 éves     152,7 euró

A gyermekek számát tekintve: a második gyermek után havi 12,8 euróval, a harmadik gyermek után 35 euróval, a negyedik és minden további gyermek után fejenként 50 euróval nő a juttatás összege.

Ennek értelmében az alapösszeghez havonta hozzá kell adni:

két gyermek esetén: 12,8 eurót
három gyermek esetén: 47,8 eurót
négy gyermek esetén: 97,8 eurót

A fogyatékkal élő gyermekekre ezen felül 138,3 euró kiegészítő családi pótlék is jár.

Példa a családi pótlék kiszámolására:

Adott egy család négy gyermekkel. A kisebb gyermekek 1 és 3 évesek, a nagyobbak 11 és 20 évesek. A legidősebb gyermek még tanul.

A családi pótlék összege az életkor alapján a következőképpen alakul:

1 éves gyermek – 105,4 euró
3 éves gyermek – 112,7 euró
11 éves gyermek – 130,9 euró
20 éves gyermek – 152,7 euró
Összesen: 501,7 euró

Ehhez az alapösszeghez jön hozzá a gyermekek számától függő juttatásrész:

a második gyermek után – 12,8 euró
a harmadik gyermek után – 35 euró
a negyedik gyermek után – 50 euró
Összesen: 97,8 euró

A példaként hozott család összesen 599,5 euró családi pótlékra jogosult.

A családi pótlék konkrét összege a Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Minisztérium honlapján elérhető kalkulátor (Familienbeihilferechner) segítségével  számolható ki.

A családi pótlékról és az igénylés feltételeiről a hivatalos osztrák kormányzati portálon található tájékoztató.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványt itt lehet letölteni.

A hallgatóknak járó családi pótlék igénylésének feltételeiről bővebb információ a hivatalos osztrák kormányzati portálon, illetve az osztrák Pénzügyminisztérium kiadványában olvasható.

EGT állampolgárok ugyanolyan feltételek szerint jogosultak a családi pótlék igénybevételére, mint az osztrák állampolgárok. A rájuk vonatkozó pontos szabályozásról, illetve a szükséges dokumentumokról a lakóhely szerinti Finanzamt adhat felvilágosítást.

Kiegészítő pótlék (Kinderabsetzbetrag)

Azok az adófizetők kaphatják, akik jogosultak családi pótlékra.
A Kinderabsetzbetrag-ot a családi pótlékkal együtt fizetik, gyermekenként és havonta 50, 90 euró. Nem kell külön kérelmezni.

13. havi családi pótlék

A 13. havi családi pótlék azoknak jár, akik az adott év szeptember 1-jén Ausztriában keresőtevékenységet folytatnak (Amennyiben valaki augusztus 15-ig dolgozott Ausztriában, majd munkaviszonya megszűnt, még részarányosan sem jogosult a 13. havi juttatásra. Ezzel szemben, akinek a munkaviszonya októbertől szűnik meg, még megkaphatja az említett családi ellátást).

Ahhoz, hogy a család részesüljön a 13. havi családi pótlékban, nem szükséges külön kérelmet benyújtani:

teljes összegű családi pótlékra jogosultak esetén a szeptemberi családi pótlékkal együtt fizetik ki,
a családi pótlék különbözetére jogosultaknál (mivel a különbözetet a következő évben, egy összegben fizetik ki) a következő évben kerül kifizetésre.

A Kinderabsetzbetrag 13. hónapra nem jár, azt csak 12 hónapra fizetik.

Több gyermek után járó pótlék (Mehrkindzuschlag)

A több gyermek utáni pótlék a három, négy (vagy több) gyermekes alacsony jövedelmű családoknak jár. Összege a harmadik és minden további gyermek után 36,40 euró havonta (Ez azt jelenti, hogy egy négy gyermekes család esetén a harmadik és a negyedik gyermekre 36,40 euró havonta).

A több gyermek után járó pótlék a következő feltételek teljesülése esetén jár:

2- nél több (legalább 3) gyermek van, akik után jár a családi pótlék,
a kérelmező legalább 6 hónapja házasságban vagy élettársi kapcsolatban él, és a család jövedelme nem haladja meg a 55 000 eurót ( 2010).

A pótlék természetesen nem automatikusan jár, hanem azt az adóbevallással egyidejűleg kérelmezni kell az illetékes Finanzamtnál az alábbi nyomtatványokkal:

L1 („Erklärung zur Durchführung der Arbeitnehmerinnenveranlagung”) – adóbevallás munkavállalóknak
E1 („Einkommensteuererklärung”) – adóbevallás egyéni vállalkozóknak.

Mindezeknek megfelelően a pótlékot az adóbevallással egyidejűleg fizetik ki.

A pótlékról bővebb információ a hivatalos osztrák kormányzati tájékoztató portálon található.

Gyermekgondozási segély (Kinderbetreuungsgeld)

A gyermekgondozási segély rendszere 2010. január 1-jétől megváltozott. A változásról ezen az oldalon található információ.

Gyermekgondozási hozzájárulás (Kinderbetreuungsbeihilfe)

Gyermekgondozási hozzájárulást azok a családok kaphatják, akiknek a havi bruttó jövedelme nem haladja meg a 2.912 eurót. Gyermekét egyedül nevelő szülőnél ez a összeg 2000 euró.

A gyermekgondozási hozzájárulást a területileg illetékes AMS-nél (Arbeitsmarktservice) lehet igényelni.

További információ az osztrák lakossági tájékoztató oldalon található.

Támogatás egyedüli kereső vagy nevelő munkavállaló esetében (Alleinverdiener-oder Alleinerzieherabsetzbetrag)

Egyedüli kereső segély akkor igényelhető, ha a családban egy kereső személy van, vagy a második kereső fizetése nem éri el az évi 2200 €-t, vagy a második kereső és a gyermekek fizetése együttesen nem éri el az évi 6000 €-t.

Amennyiben a szülők nem váltak el, az egyedüli nevelő munkavállaló esetében féléves különélést kell bizonyítani.

Gyermektelen családok esetében: 364 €/év
Első gyermek után: 494 €/év
Második gyermek után: 669 €/ év
Harmadik gyermek után: 889 €/év

Minden többi gyermek után az összeg 220 €-vel emelkedik.

Az illetékes hatóság itt is a helyi Finanzamt.

 

További információk:

http://www.help.gv.at